2015. gada "Iesaisties Kurzemē!" projektu apraksti

KM KNVOAC2015. gadā Kurzemes NVO atbalsta centrs saņēma 45 projektu pieteikumus no 11  Kurzemes novadiem un pilsētām. Finansējums tika piešķirts 25 projektiem, ar kuru aprakstiem varat iepazīties zemāk.

Kopējo finansējumu saņēmušo biedrību, to projektu un piešķirtā finansējuma sarakstu varat skatīt pa tematiskajām jomām:

  • Projekti, kas veicina pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas ŠEIT
  • Projekti, kas veicina starpkultūru dialogu ŠEIT
  • Projekti, kas veicina Kurzemes mazākumtautību NVO darbību ŠEIT