NVO

2015: Kurzemes starpkultūru festivāls 2015

Biedrības “Mantinieki” projekts “Kurzemes starpkultūru festivāls 2015” tika īstenots ar mērķi veicināt Kurzemes mazākumtautību un latviešu kultūras biedrību savstarpējo sadarbību un sekmēt starpetnisku nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla izveidi, sabiedrības radošumu un līdzdalību, radot jaunu kultūras produktu – Kurzemes starpkultūru festivālu.

titul

 Visas projekta foto skatīt ŠEIT.

Ideja par Kurzemes starpkultūru festivālu Mantiniekiem radās  2014 gada rudenī – laikā, kad biedrība īstenoja citu starpkultūru dialogu veicinošu projektu „Kurzemes dialogs”. Toreiz projekta ietvaros biedrības pārstāvji tikās ar Kurzemes aktīvajām mazākumtautību biedrībām no Saldus, Liepājas un Ventspils un dzima vēlme sadarbību turpināt, radot kopīgu pasākumu.

Lasīt tālāk: 2015: Kurzemes starpkultūru festivāls 2015

2015: Lai iemīlētu, ir jāiepazīst.

Biedrība “Mobilais izglītības centrs” 2015. gada rudenī īstenoja starpkultūru dialoga projektu, kura pamatdoma bija izglītot Kuldīgas novada iedzīvotājus un parādīt citu tautu nacionālās vērtības arvietējo iedzīvotāju iesaistīšanu projektā. Projekta “Lai iemīlētu, ir jāiepazīst.” izvirzītais mērķis atspoguļo vienlaikus arī projekta rezultātu, t.i.  starpkultūru dialogs, izmantojot latviešu, lietuviešu un krievu nacionālos svētkus.

Vakara dalibniekiProjekta fotogalerija ŠEIT

Kuldīgas novada iedzīvotajiem un viesiem bija iespēja piedalīties 3 starpkultūru/nacionālos vakaros un uzzināt par tradicionālo svētku sagaidīšanu, svinēšanu, paražām un svētkiem raksturīgiem ēdieniem.

Lasīt tālāk: 2015: Lai iemīlētu, ir jāiepazīst.

2015: Šalom Izraēla

Sadraudzības biedrības „Tilts” 2015.gada īstenotā projekta „Šalom Izraela” mērķis bija iepazīstināt Saldus novada iedzīvotājus un pilsētas viesus ar ebreju tautas reliģiskajām tradīcijām un kultūras mantojumu. Pēc biedrības pārstāvju domām mērķi ir izdevies sasniegt, jo iedzīvotāji no Saldus un Brocēnu novadiem, kā arī viesi no Liepājas, Kuldīgas un Ventspils, atsaucās projekta aktivitātēs, kurās kopskaitā piedalījās 127 dalībnieki. Pēc nacionālā sastāva projekta dalībnieki pārstāvēja trīs tautības – lielākā daļa bija latvieši, ebreji un arī 1 moldāvs.

DSCN0042Projekta fotogalerija ŠEIT

Lasīt tālāk: 2015: Šalom Izraēla