NVO

2014: Domā un radi, lai dzīvotu labi

Biedrības ''Virbi'' projekts ''Domā un radi, lai dzīvotu labi'' tika īstenots no 2014. gada 8. augusta līdz 24.novembrim, Talsu novadā - Virbu un Strazdes pagastos, un Kuldīgas novadā - Kuldīgas pilsētā.

kramu tirgus 1Projekta mērķis: veicināt Virbu pagasta iedzīvotāju līdzdalību sava pagasta sociālās un ekonomiskās situācijas uzlabošanā, sniedzot zināšanas par dzīves kvalitātes uzlabošanas iespējām un attīstot komunikācijas un sadarbības prasmes.

Projekta ietvaros norisinājās 4 galvenās aktivitātes - semināri ''Radošās nedarbnīcas'', kuru ietvaros tika apskatītas tādas tēmas, kā ''citāda domāšana'' un ''efektīvas mārketinga tehnoloģijas biznesā un sadzīvē''. Tika organizēts krāmu tirgus kā arī pieredzes apmaiņas brauciens uz Kuldīgu, kā arī Virbu pagasta iedzīvotāju forums ''Domā un radi''.

Lasīt tālāk: 2014: Domā un radi, lai dzīvotu labi

2014: Somatiskā mācīšanās un radošā pieeja līderisma apmācībā kopienu un sadarbības veidošanai

Biedrības ''Radi vidi pats'' projekts ''Somatiskā mācīšanās un radošā pieeja līderisma apmācībā kopienu un sadarbības veidošanai'' tika īstenots no 2014. gada 1. septembra līdz 20. novembrim, Liepājā.

augsai radi vidiProjekta mērķis: attīstīt Liepājas iedzīvotāju prasmes sadarboties ar citiem iedzīvotājiem un publisko varu savu un sabiedrības problēmu risināšanā, pilnveidojot iedzīvotāju līderības, tīklošanās un komunikācijas, tostarp diskusiju un argumentācijas prasmes, kā arī radošo domāšanu. 

Projekts sevī ietver 2 galvenās aktivitātes - apmācību kursu ''Radošā līderība'' un individuālās konsultācijas par projektu izstrādi, vadību. Aptvertas tādas tēmas, kā līdera prasmju attīstīšana caur sevis iepazīšanu, kopienu vajadzību apzināšana, kā radošā domāšana, ideju ģenerēšana. Savukārt individuālajās konsultācijās bija iespēja vairāk uzzināt par to, kā projektus pareizi izstrādāt, vadīt īstenošanas un plānošanas procesu.

Lasīt tālāk: 2014: Somatiskā mācīšanās un radošā pieeja līderisma apmācībā kopienu un sadarbības veidošanai

2014: Vienotas komandas radošais spēks

Biedrības ''Saldenieki saldeniekiem'' projekts ''Vienotas komandas radošais spēks'' norisinājās no 2014. gada 19. augusta līdz 2014. gada 16. novembrim, Saldū.

SAM 6674Projekta mērķis: izveidot spēcīgu un saliedētu komandu, lai kopīgi organizētu ne tikai valsts svētku pasākumu novembrī, bet arī turpmāk aktīvi iesaistītos kultūras dzīves dažādošanā Saldus novadā un citur.

Projekta ietvaros norisinājās 4 galvenās aktivitātes - ievadnodarbība, netradicionālās komandas sporta spēles, apaļā galda diskusija, Valsts svētku pasākums. Projekta laikā biedrība iepazina biedrības biedrus, netradicionālas sporta spēles, galda diskusijā tika runāts par to, kādu grupa redz Valsts svētkiem domāto pasākumu, noslēdzošā aktivitāte - Valsts svētkiem veltītais pasākums, kurā uzstājās deju kolektīvi.

Lasīt tālāk: 2014: Vienotas komandas radošais spēks

2014: Viss ir tavās rokās

Biedrības ''Piektdienis'' projekts ''Viss ir tavās rokās'' tika īstenots no 2014. gada 23. septembra līdz 2014. gada 7. novembrim, Kuldīgā.
DSC02490Projekta mērķis: Jauniešu vajadzību izvērtēt ,sākt apzināt savu dzīves pamatvērtību sistēmu.

Projekta ietvaros norisinājās 3 galvenās aktivitātes jeb 3 semināru nodarbības. Semināros tika runāts par tādām tēmām, kā ''pienākums'', ''atbildība'', tika apspriestas tēmas par karjeras veidošanu, runāts arī par piederību un godprātību. Seminārus vadīja profesionāli un kompetenti lektori. Semināros piedalījās 107 jaunieši- Kuldīgas vidusskolu 10. klašu audzēkņi.

Lasīt tālāk: 2014: Viss ir tavās rokās

2014: Dziesma kā starpkultūras dialoga veidotāja

Biedrības ''Vācu kultūras centrs'' projekts ''Dziesma kā starpkultūras dialoga veidotāja'' tika īstenots 2014. gadā no 9. septembra līdz 31. oktobrim, Liepājā.
20141024sadziedot-4Projekta mērķis: veicināt izpratni par starpkultūru dialogu starp latviešu, vācbaltiešu un vācu kultūrām, pateicoties mūzikai un dziesmām.

Projekta ietvaros norisinājās viena galvenā aktivitāte - koncerts ''Sadziedam'', kurš notika 18. septembrī, Vācu nama telpās. Tā ietvaros uzstājās bērnu, jauniešu, kā arī senioru ansambļi. 21. septembrī norisinājās rīta koncerts Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē, kura laikā uzstājās bērnu un jauniešu koris ''Skani''. Koncertiem sekoja arī pēckoncerta pasākums restorāna ''Upes'' telpās, kura ietvaros norisinājās sadziedāšanās un starpkultūru dialogs.

Lasīt tālāk: 2014: Dziesma kā starpkultūras dialoga veidotāja

2014: Konference ''Mācot mācies!''

Biedrības ''Talsu sākumskolas vecāku biedrība'' projekts - Konference ''Mācot mācies!'' tika īstenots no 2014. gada 4. - 21. augustam, Talsos. Projekts rīkots sadarbībā ar izglītības uzņēmumu ''Lielvārds''.

talsu vec biedrib 4Projekta mērķis: izglītot, informēt un veicināt sadarbību starp Kurzemes reģiona pedagogiem, vecākiem un izglītības atbalstošām iestādēm,  pilnveidojot un radot jaunas sadarbības formas skolā un sabiedrībā kopumā.

Interesanti fakti par projektu:
- konferencē piedalījās 130 dalībnieki
- norises nodrošināšanā iesaistījās Dundagas Vidusskolas atbalsta biedrība, Biedrība ''Pūce'', Talsu sākumskola un izglītības  uzņēmums ''Lielvārds''

Lasīt tālāk: 2014: Konference ''Mācot mācies!''

2014: Starpkultūru draudzīgās pusdienas

Biedrības ‘’Bārtas upes radošās apvienības’’ jeb ‘’BURA’” projekts ‘’Starpkultūru draudzīgās pusdienas’’ tika realizēts no 2014.gada 22.augusta līdz 2014. gada 20.oktobrim.

saruna3Projekta mērķis: sadraudzēties un iepazīties Nīcas novada iedzīvotājiem ar vietējiem ārzemju iedzīvotājiem caur neformālām aktivitātēm un veidotu savstarpēju sapratni, kā arī mazinātu dažādu tautību stereotipus.

Lasīt tālāk: 2014: Starpkultūru draudzīgās pusdienas

2014: Liepājas un Tukuma poļu II Draudzības dienas’

Biedrības ‘’Liepājas poļu sieviešu klubs ''Vanda’’ projekts ‘’Liepājas un Tukuma poļu II Draudzības dienas’’ tika realizēts no 2014.gada 23.augusta līdz 2014. gada 24.augustam, Liepājā.

vanda 1Projekta mērķis: veicināt Liepājā un Tukuma novadā dzīvojošo poļu izcelsmes iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības un sadarbības attīstības aktivitātes mazākumtautību nevalstisko organizāciju darbā, attīstot kopīgu sadarbību, kultūru mijiedarbību un stiprinot draudzīgās attiecības.

Interesanti fakti par projektu:
-projekts norisinājās 2 dienas
-projektā piedalījās 12 dalībnieki no Tukuma
-projektā kopā piedalījās 52 dalībnieki
-tika apskatīti 12 Liepājas vēsturiskie objekti

Lasīt tālāk: 2014: Liepājas un Tukuma poļu II Draudzības dienas’

2014: Vecāku, skolēnu un pedagogu sadarbības uzlabošana un attīstība Dundagas novadā

dundaga 10''Dundagas Vidusskolas Atbalsta Biedrības'' projekts ‘’Vecāku, skolēnu un pedagogu sadarbības uzlabošana un attīstība Dundagas novadā’’ tika realizēts no 2014. gada 1. augusta līdz 30.oktobrim, Dundagas novadā, Dundagā.

Īstenotā projekta mērķis: stiprināt Dundagas novada vidusskolas vecāku, skolēnu un pedagogu sadarbības iespējas, uzlabojot zināšanas un pilnveidojot prasmes, tās nostiprinot vienojošā Ģimeņu dienas pasākumā.

Lasīt tālāk: 2014: Vecāku, skolēnu un pedagogu sadarbības uzlabošana un attīstība Dundagas novadā

2014: 'Kurzemes katūna balle 2014 - starpkultūru dialogs

Ventspils sieviešu biedrības ''VASSA'' projekts ''Kurzemes katūna balle 2014 - starpkultūru dialogs'' tika īstenots no 2014. gada 27. - 30. septembrim, Ventspils pilsētā.
ventspils sieviesu biedriba 7Īstenotā projekta mēķis: rosināt starpkultūras dialogu dažādu nacionalitāšu vidū, izklaides pasākuma ietvaros parādīt dažādu nacionalitāsu tērpus,  veicināt dažādu nacionalitāšu pārstāvju piedalīšanos pasākumos, veicināt starpnacionālu saskarsmes attīstību, brīvā laiku aktīva pavadīšanu; mazākumtautību identitātes, nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu.

Interesanti fakti par projektu:
- projektam ir 2 galvenās aktivitātes
- seminārs notika 3 dažādās dienās
-piedalījās krievu, baltkrievu, līvu, ukraiņu  pārstāvji
- piedalījās 193 cilveki, kas ir 3 reižu vairāk, kā tika plānots

Lasīt tālāk: 2014: 'Kurzemes katūna balle 2014 - starpkultūru dialogs

2014: Lai iemīlētu - jāiepazīst!

Biedrības ''Cīravas pagasta attīstības biedrība'' projekts ''Lai iemīlētu - jāiepazīst!'' tika īstenots no 2014. gada 8. līdz 31. augustam, Aizputes novadā, Cīravas pagastā.

Registracija MediumĪstenotā projekta mērķis: popularizēt Cīravas pagasta tēlu iedzīvotāju vidū, veicinot ieinteresētu, pozitīvu un cieņpilnu attieksmi pret pagasta kultūrvēsturiskajām vērtībām un dabas objektiem, kā arī piederības izjūtu savam pagastam.

Projekta galvenā aktivitāte: pasākums ''Lai iemīlētu - jāiepazīst!'' Pasākuma ietvaros norisinājās 5 dažādas interesantas aktivitātes, tika baudīta garda pašgatavota zupa, sveikti pirmklasnieki ar jaunām mugursomām, atstarotājiem, kā arī viņu skolotājas ar gladiolām no pašmāju Senlietu krātuves vadītājas dārza, un noslēgumā - apbalvoti labākie katrā aktivitātē un kopvērtējumā. 

Lasīt tālāk: 2014: Lai iemīlētu - jāiepazīst!