NVO

"Iesaisties Kurzemē!" 2014. gada rezultāti

KM KNVOAC

2014. gadā Kurzemes NVO atbalsta centrs saņema 58 projektu pieteikumus no 13 Kurzemes novadiem. Finansējums tika piešķirts 22 projektiem 10 Kurzemes pašvaldībās - piešķirtā finansējuma sarakstu skatīt ŠEIT.