Kopsavilkums

KM KNVOAC

Laika posmā no 2014.-2017. gadam projektu konkursam "Iesaisties Kurzemē!" iesniegti 209 projekti no 17 Kurzemes pašvaldību teritorijām (Kurzemē kopā ir 20 pašvaldības). Finansējums piešķirts 53 biedrībām kopumā 79 projektu īstenošanai 12 dažādās Kurzemes pašvaldībās. Visaktīvākie projektu iesniedzēji ir no Liepājas pilsētas, Saldus novada un Talsu novada. Neviens projekts nav saņemts no Durbes, Mērsraga un Vaiņodes novada nevalstiskajām organizācijām.

Informācija par īstenotajiem projektiem: