NVO

Kurzemes NVO atbalsts centrs gūst pieredzi Vidzemē

Augusta sākumā Kurzemes NVO centra valde un biroja pārstāvji devās pieredzes braucienā pie organizācijām Vidzemē, kas pilnībā vai daļēji pilda NVO centru funkciju. Runājām par viņu veikto darbu NVO jomā, iestrādnēm, pieejamajiem resursiem un diskutējām par stratēģisko nepieciešamību veidot Latvijas NVO centru tīklu kopīgi nozīmīgās informācijas apritei un mūsu interešu aizstāvībai (darba novērtējums valsts/pašvaldību līmenī, valsts deleģējums pils.sab.attīstības jomā). 

Pārbaudījām praksē jau zināmo, ka vienas organizācijas, kas mērķtiecīgi turētu rūpi par visu NVO sektoru Vidzemē, piemēram “Vidzemes NVO centrs” nav, taču ir 3 citas organizācijas, kas aktīvi savā teritorijā pilda šīs funkcijas un savā starpā sadarbojas - Valmieras novada fondsAlūksnes NVO atbalsta centrs un Gulbenes novada vietējās rīcības grupa Biedrība Sateka. Jā, lai arī ierasts, ka vietējās rīcības grupas Latvijā pamatā strādā ar LEADER projektu administrēšanu, dažviet Latvijā šo biedrību vadītāji izvēlējušies aktīvi strādāt arī ar savas apkārtnes NVO - konsultēt, apvienot un koordinēt, veicināt to darbībai labvēlīgus apstākļus. Tā teikt, pilda mazo, lokālo NVO centru funkciju. Līdzīgu kursu darbam ar NVO uzņēmusies arī mūsu jau iepriekš apciemotā Ķekavas novada vietējās rīcības grupa Biedrība "Partnerība "Daugavkrasts"".

2018: Vidzemes NVO, kuras veic NVO centru funkciju, iepazīšanas brauciens
Klikšķini uz attēla, lai redzētu nākamo!

Septembra beigās plānojam doties šādā pat pieredzes un diskusiju braucienā pa Zemgali/pierīgu, kurā arī ir vairākas NVO centru fju pildošas organizācijas.Taču jau šobrīd pēc esošajām sarunām un gūtās pieredzes ir skaidrs – ir nepieciešams Latvijas NVO centru funkciju pildošo organizāciju tīkls un savstarpēja informācijas apmaiņa, interešu aizstāvēšana un darba prestiža celšana/novērtējums valsts/pašvaldības pusē. Pirmkārt tas vajadzīgs mums pašiem, otrkārt mums ir skaļāk jārunā par savu darbu. Jo tieši mēs esam tie, kas strādā uz kopējo cilvēku pilsonisko aktivitāti, stiprināšanu, informēšanu, koordinēšanu, tīklošanos, pilsoniskās izglītības veicināšanu, neiedalot konkrētas darbības jomas un nelobējot tikai vienu darbības nozari. Mēs esam tie, kas ir kā dzīvās bibliotēkas par pilsonisko aktivitāti savā teritorijā, spējam aizsniegt pilsoniski aktīvos cilvēkus un organizācijas vai savest tās kopā. Jeb – mēs esam kā ģimenes ārsti, pie kura cilvēks var atnākt faktiski ar jebkuru jautājumu, kas saistīts ar vēlmi būt aktīvam (biznesā, labdarībā, interešu pārstāvniecībā, tīklošanā, mācībās) un vai nu mēs paši varam pilnībā šo cilvēku nokonsultēt un ievirzīt vai pateikt, kur tālāk tam iet. Var teikt pat ļoti skaļi – NVO centros ir tie cilvēki, kuriem rūp, kuri ceļ un sargā mūsu Latvijas demokrātijas pamatu – apziņu cilvēku prātos, ka jādara pašam, jāsadarbojas un nav jāgaida tā stiprā roka no malas, kas visu izdarīs mūsu vietā un beidzot iestāsies leiputrija. Un mēs vēlamies stiprināt tieši šādus cilvēkus ar to tīklošanās, emocionālā, zināšanu un praktiskā atbalsta un izdegšanas riska novēršanas aktivitātēm. Tikai mēs esam ļoti vāji un īsti pat viens otru nepazīstam, jo ilgstoši dzīvojam finansējuma neesamības apstākļos. Lai paliktu NVO sektorā un savas zināšanas varētu likt lietā, pamatā īstenojam dažādus ar savu darbību saistītus blakus projektiņus un atvērtajos NVO finansējuma konkursos konkurējam ar jebkuru Latvijas NVO (kurām parasti ir vēl tematiskie finansējumi kā sociālajā, kultūras, jaunatnes, izglītības, u.tml. jomās). Lai arī tādējādi esam spējuši palikt NVO sektorā, taču vienlaicīgi nespējam mērķtiecīgi fokusēt uzmanību un darbību uz mūsu pamata mērķi - pils.sab. radīšanas, attīstības, sargāšanas un interešu pārstāvniecības jautājumiem!

Kurzemes NVO centrs ir nolēmis sākt rīkoties un ko darīt lietas labā mūsu visu savienošanai, pieredzes apmaiņai un interešu pārstāvniecībai. Šis ir mūsu pirmais solis – mūsu iepazīšanas braucieni, personīga kontakta dibināšana, bet mūsu vēlme ir iet tālāk – kopīga informācijas un interešu pārstāvēšanas tīkla radīšana un uzturēšana! Arī tad, ja naudas nebūs nemaz. Mēs esam milzīga LV vērtība!

SIF vnk Pieredzes apmaiņas braucienu finansiāli tika segts no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta “Kurzemes NVO atbalsts 2018” ietvaros, kuru administrē Sabiedrības integrācijas fonds.