NVO

Iesaisties Kurzemē: Aizvadīts pirmais Sabiles romu muzikālā teātra iestudējums

Lai neformālā atmosfērā Sabiles vīna svētku ietvaros iepazīstinātu ar romu kultūras izpausmēm (tradicionālajām dejām un dziesmām, nacionālo maltīti, aktiermeistarību, zirglietām, u.c.), sabiedrības integrācijas biedrība „Alternativas” īstenoja vēl nebijušu projektu – izveidojot Sabiles romu muzikālo teātri „Roma” un iestudējot pirmo uzvedumu „Čajori Ringla un vecās Jažas stāsts…”. Pie iestudējuma darbojās 15 romi, t.sk. romu bērni, jaunieši un vecāki.

F

Izrādes centrā ir čigānmeitēns Ringla auša, kura no ceļojuma un piedzīvojumiem atgriezās no lāča Ričus Medus muižas, sastopamiem ceļa draugiem Ozoltēvu, meža cūkām, zaķēniem, Runci Miku un vēl citiem meža iemītniekiem pie savas tautas, lai dalītos piedzīvojuma stāstos taborā, kur čigān tautai, kā jau zināms, mielasts meža vidū svinams, sprēgā ugunskurs, ap to sievas naski saimnieko. Vīri pārrunā par zirgiem, Jēriem, auniem, gada tirgiem, bet te Ringlai aušai piedzīvojumu viens vesels stāsts…

Muzikālā izrāde tika uzvesta skatītājiem 20. Sabiles Vīna svētku programmas ietvaros Melleņu pļavā, pulcējot gana plašu ieinteresēto skatītāju loku. Pēc iestudējuma skatītājiem bija iespēja nogaršot romu nacionālo maltīti "Špirogi ti mārekļa", kā arī iepazīties ar tās pagatavošanas procesu. Tāpat pasākuma laikā tika demonstrēti projekta ietvaros izstrādātie skatuves tērpi Sabiles romu dziesmotajam ansamblim "Taboras romance".

IMG 20180728 144138

Sabiedrības integrācijas biedrība „Alternativas” pateicas muzikālās izrādes veidotāju komandai - Sabiles romu dziedošiem, dejojošiem un runājošiem aktieriem, īpaši Sabiles kultūras namam par telpu un materiāltehnisko nodrošinājumu muzikālā teātra „Roma” iestudējuma mēģinājumu laikā. PALDIES Tev, Jums un visiem mums. Iestudējums veidots pēc E.Ādamsona „Čigānmeitēns Ringla” un G.Grīnvaldes „Vecās Kačas stāsts…” darba motīviem. 

Sabiles romu muzikālā teātra „Roma” attīstība un muzikālā iestudējuma norise ir daļa no sabiedrības integrācijas biedrības „Alternativas” īstenotā projekta „Kultūra mūs vieno”, kas ir viens no Kultūras ministrijas finansētās un Kurzemes NVO atbalsta centra administrētās projektu programmas „Iesaisties Kurzemē!” 2018.gada projektiem.

 KM KNVOAC LOGO

 

Informāciju sagatavoja:
Kaspars Arhipovs, Sabiedrības integrācijas biedrība "Alternativas"
Inese Siliņa, Kurzemes NVO atbalsta centrs