NVO

Atskats uz tikšanos Talsos "Sociālā uzņēmējdarbība: kas tas ir un vai man tas der?"

Soc talsi19.jūnijā Talsos ap 30 interesentu - pamatā biedrību pārstāvju un privātpersonu pulcējās uz informatīvu, pieredzes apmaiņas un iedvesmas tikšanos "Sociālā uzņēmējdarbība: kas tas ir un vai man tas der?".  Pasākumā piedalījās Sociālās uzņēmējdarbības vēstnieki Kurzemē, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, kā arī praktiskie pieredzes devēji - uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri ikdienā nodarbojas ar sociālo uzņēmējdarbību.

Pasākuma pirmajā, informatīvajā daļā, runātāji centās ieviest skaidrību gan pēc būtības, gan juridiskā ietvara un terminiem, kas īsti ir un cik dažāda var būt sociālā uzņēmējdarbība, kas ir sociālais uzņēmums valsts izpratnē un kādas atbalsta formas tiem pieejamas. Rezumējot - sociālā uzņēmējdarbība ir jebkuras aktivitātes un darbības, kuras var īstenot jebkura organizācija, uzņēmums, privātpersona jebkurā dzīves jomā (no izglītības līdz lauksaimniecībai), ja tās vērstas uz peļņas gūšanu ar mērķi iegūto peļņu novirzīt sabiedrībai  būtisku problēmu risināšanai. Savukārt Latvijā sociālais uzņēmums ir tikai un vienīgi SIA, kura likumā noteiktā kārtībā ieguvusi statusu "sociālais uzņēmums", līdz ar to ieguvusi tiesības iegūt valsts atbalstu, tai skaitā pretendēt uz ESF finansējumu sociālās uzņēmējdarbības attīstībai, kuru grantu formā piešķir Attīstības finanšu institūcija Altum.

Tāpat tika skaidrota vārda sociāls nozīme un konteksts saistībā ar sociālo uzņēmējdarbību - proti, sociālas aktivitātes un sociāla uzņēmējdarbība nebūt nenozīmē darbu tikai ar sociālā riska grupām vai ar izteiktu sociālā darba ievirzi. Vārdam sociāls ir daudz plašāka nozīme - tas ir, kas sabiedrībai aktuāls, sabiedrību iesaistošs. Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas pārstāve Regita Zeiļa atgādināja, ka pasaules ilgstpējai ir noteikti 17 globālās attīstības mērķi un jebkurš no tiem var būt par pamatu sociālajai uzņēmējdarbībai.

Globalie merki

Savukārt Kurzemes NVO atbalsta centra valdes locekle un LM Sociālo uzņēmumu komisijas locekle Elīna Immere skaidroja, ka, atbilstoši Latvijas likumdošanai, sociālā uzņēmuma mērķi var būt vērsti trīs virzienos: gan sociālās atstumtības riskam pakļauto personu nodarbinātībai, gan sociālā labuma sniegšanai noteiktām sabiedrības grupām (ne tikai ar sociālo risku saistītām), gan jebkuras citas sabiedrībai nozīmīgu aktivitāšu veikšanai, kas rada ilgstošu pozitīvu sociālo ietekmi. Tāpat tika skaidroti kritēriji, kuriem ir jāatbilst uzņēmējam, ja tas vēlas iegūt sociālā uzņēmuma statusu un pretendēt uz valsts atbalsta formām.

Lai klātesošajiem sniegtu papildu izpratni par sociālās uzņēmējdarbības daudzveidību un formām Latvijā, pasākumā ar savu pieredzi dalījās četri Latvijas sociālās uzņēmējdarbības praktizētāji  - gan no biedrību, gan uzņēmumu vidus - SIA “Tanyta”, nodibinājums „Otra elpa”, SIA “Visi Var” (dibināts, attīstoties biedrības "Cerību spārni" darbībai) un biedrība “homo ecos:” ar savu dibināto uzņēmumu SIA "Zaļš". Kā tika secināts, katram no šiem pieredzes devējiem ir sava situācija, kāpēc tie savu sociālo uzņēmējdarbību pēc būtības jau ir vai vēl nav arī juridiski pārveidojuši par sociālo uzņēmumu valsts likumdošanas izpratnē. Tāpat pasākumā tika pārrunāts un skaidrots, ka sociālā uzņēmējdarbība un arī sociālā uzņēmuma darbības jomas var būt visdažādākās, sākot no brīvā laika organizēšanas, līdz izglītībai, lauksaimniecībai, IT tehnoloģijām un pat ēdināšanas jomai. Tāpat pieredzes devēji atgādināja, sniedza padomus un dalījās pārdomās, kā neizdegt un ko ņemt vērā strādājot sabiedrisku mērķu sasniegšanā. 

DSC03541

Pasākumu organizēja biedrība “Kurzemes NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju un Talsu novada pašvaldības Kultūras, sporta un tūrisma centru. Pasākuma norisi finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds un Britu padome Latvijā.

Līdzīgs pasākums ar informatīvo un skadirojošo daļu, kā arī pieredzes stāstiem tiks organizēts 22.augustā Saldū. Interesenti aicināti pieteikties jau tagad ŠEIT.

Soc baneris