NVO

Aizvadīta Kurzemes NVO atbalsta centrs kopsapulce

KNVOAC kopsapulce201827.03.2018. notika gadskārtējā biedrības "Kurzemes NVO atbalsta centrs" (KNVOAC) biedru kopsapulce, kas arī šogad tika organizēta Pārstāvju sapulces formā.

Uz sapulci tika pieteikti 6 biedru pārstāvji no kopējiem 32 biedriem. Sapulces laikā KNVAOC valdes priekšsēdētāja biedru pārstāvjus iepazīstināja ar 2017.gada darbības pārskatu, kas arī tika apstiprināts. Kā otrs svarīgākais sapulces lēmums bija KNVOAC statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā, kura ietver divus statusus KNVOAC biedriem - Pilntiesīgais biedrs un Resursu biedrs. Par statūtu grozījumiem un biedru statusiem, biiedri diskutēja jau 2017.gada nogales biedru sapulcē, līdz ar to šoreiz tika pārbaudīta statūtu redakcija un pieņemts gala lēmums. Tas nozīmē, ka turpmāk esošajiem KNVOAC biedriem būs jāizdara izvēle, kādā statusā pārreģistrēties, savukārt jaunajiem KNVOAC biedriem būs iespēja izvēlēties, kādā intensitātē un ar kādu pamata mērķi tie vēlas kļūt par KNVOAC biedriem.

SIF

Kurzemes NVO atbalsta centra darbu 2018. gadā atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.