NVO

Latvijas Pilsoniskā Alianse prezentē paveikto 2017.gadā un ievēl Padomi

eLPA kopsapulce14.03.2018. Kurzemes NVO atbalsta centra pārstāves Evita Pētersone un Santa Birzniece piedalījās Latvijas Pilsoniskās alianses (eLPA) gadskārtējā kopsapulcē, kuras laikā eLPA vadītāja Kristīne Zinberga prezentēja paveikto 2017. gadā un tika pārrunāti 2018.gada darbības virzieni.

Paveikto darbu ir daudz un tie ir nozīmīgi, neskatoties uz nelielo cilvēkresursu skaitu (divi). Kā secinām, alianse savu darbu labi veikusi valstiskā līmenī, vēršot uzmanību un diskutējot par NVO aktuāliem jautājumiem ar ministrijas amatpersonām, kā arī sniegusi priekšlikumus tālākai sadarbībai, kas varētu uzlabot izprati par NVO sektoru un tā darbību.Kopsapulces ietvaros tika ievēlēta arī jaunā eLPA padome, savukārt noslēguma daļā notika klātesošo diskusijas par NVO sektora turpmāku attīstību.

eLPA Padome2018

Paties prieks par aktīvo eLPA darbību un neatlaidīgo NVO sektora atpazīstamības virzīšanu vietējā un starptautiskā līmenī! Atskatu uz eLPA kopsapulci un tās prezentāciju lasi arī nvo.lv!

SIF

Kurzemes NVO atbalsta centra darbu 2018. gadā atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.