NVO

Piedalāmies Rīgas un Kurzemes reģiona pieredzes apmaiņas un tīklošanās konferencē

NVO nams tiksanas29.03.2019. Rīgas NVO nams sadarbībā ar Kurzemes NVO atbalsta centru organizēja Rīgas un Kurzemes reģiona pieredzes apmaiņas un tīklošanās konferenci, kurā piedalījās biedrību un pašvaldību pārstāvji no Brocēniem, Kandavas, Kuldīgas, Liepājas un Saldus.

Sakām sirsnīgu paldies biedrībām "Mantinieki" un "RažoJums" no Brocēniem, Mākslu attīstības biedrībai „Ilizanna” un biedrībai "Mūsu ligzda" no Saldus novada, kā arī biedrībai "Dižavots" no Kuldīgas novada par atsaucību un dalību pasākumā! Tāpat sirsnīgs paldies Kuldīgas, Liepājas un Saldus pašvaldību pārstāvjiem par atsaukšanos dalīties pieredzē darbam ar sabiedrību un nevalstiskajām organizācijām!

Ar pasākuma pilnu atskatu un tajā izmantotajām prezentācijām, tai skaitā par Kurzemes NVO atbalsta centra darbu, aicinām iepazīties šeit.

Kurzemes NVO atbalsta centra darbu 2018. gadā atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

SIF