NVO

Kurzemes NVO atbalsta centrs piedalās Latvijas Lauku foruma kopsapulcē

IMG 20180329 115205 HDR29.martā Kurzemes NVO atbalsta centra priekšsēdētāja piedalījās biedrības "Latvijas Lauku forums" (LLF)  ikgadējā biedru kopsapulcē. Tās laikā ne tikai tika sniegta informācija par biedrības aizvadīto gadu un apstiprināts gada pārskats, bet organizēts arī darbs grupās un atklāta  LLF 2018.gadam ieplānotā kampaņa “Mana Latvija, mani lauki, mana kopiena: mūsu rīcība”. Grupu diskusijās tika pārrunātas prioritātes un aktuālie jautājumi, kas būtu risināmi pilsoniskās sabiedrības, lauku telpas un arī LEADER pieejas kontekstā, tādējādi palīdzot LLF plānot 2018. gada darbus un izstrādāt darbības stratēģiju 2019-2021.gadam.

Kurzemes NVO atbalsta centrs ir biedrības "Latvijas Lauku forums" asociētais biedrs kopš 2015.gada.

 

SIF

 

Kurzemes NVO atbalsta centra darbu 2018. gadā atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.