NVO

Kurzemes NVO atbalsta centrs turpina piedalīties NVO fonda prioritāšu noteikšanā

KNVOAC logo LV mazs apgrieztsArī 2018. gadā Kurzemes NVO atbalsta centra priekšsēdētāja Inese Siliņa turpina darboties Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "NVO fonds", kuru administrē Sabiedrības integrācijs fonds (SIF), Stratēģiskās plānošanas komitejā. Tās dalībnieku galvenais uzdevums ir sniegt priekšlikumus Sabiedrības integrācijas fondam par nākamā gada fonda prioritātēm, balstoties uz kurām tiek veidots konkursa nolikums, izvirzītas atbalstāmās projektu aktivitātes. Taču, papildu prioritāšu izvirzīšanai, komitejas dalībnieki izsaka arī priekšlikumus finansējuma sadalījumam un konkursa dokumentācijas sagatavošanai.

29.05.2018. Inese Siliņa piedalījās nākamā, 2019.gada, NVO fonda konkursa nosacījumu apspriešanas sēdē, kuras laikā tika panākta vienošanās arī 2019.gadā atstāt tās pašas prioritātes un darbības jomas NVO projektiem, kā 2018.gadā. Klātesošie vienojās līdz nākamajai sēdei jūnija vidū izstrādāt priekšlikumus precizējumiem attiecībā uz 2019.gada konkursu (finansējuma sadalījums, vērtēšanas kritēriji).

NVO fonds Stratēģiskās plānošanas komitejā darbojas deleģēti NVO un MK sadarbības memoranda padomes dalībnieki, ministriju - SIF padomes dalībnieku pārstāvji, kā arī SIF sekretariāta pārstāvji. Inese Siliņa komitejā ievēlēta kā NVO un MK sadarbības memoranda padomes pārstāve.

 Kurzemes NVO atbalsta centra darbu  2018. gadā atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
SIF