NVO

Atskats uz Brocēnu NVO branču

2017.gada 11. oktobrī Kurzemes NVO atbalsta cents, sadarbojoties ar Brocēnu novada pašvaldību, organizēja Brocēnu NVO branču. Pasākums pulcēja ap 15 Brocēnu aktīvo biedrību un nodibinājumu pārstāvjus, viesus no citiem novadiem, kā arī aktīvos iedzīvotājus, kuri ieradās uzzināt par iespējām dibināt savu biedrību un sapazīties ar citiem NVO pārstāvjiem.


Skatīt visas bildes no Brocēnu NVO branča

Kā jau ierasts NVO brančos, radošās idejas par kopīgiem pasākumiem un pozitīvā atmosfēra ātri pārņēma klātesošo  un izplatījās pa visu Brocēnu kultūras un izglītības centra zāli. Ikvienam dalībniekam bija iespēja nesteidzīgā un neformālā atmosfērā pastāstīt par sevi, komunicējot ar pārējiem dalībniekiem pie kafijas tases un cienājoties ar pašu sarūpētajiem gardumiem. Kā īpašie, Kurzemes NVO atbalsta centra pieaicinātie, viesi šoreiz bija biedrība “Čaupes” no Kuldīgas, kas ne tikai stāstīja par savas biedrības aktivitātēm, bet arī izrādīja biedrības rokdarbnieču čakli sataisītos darbus, kā arī biedrība “Orientēšanās klubs “Ziemeļkurzeme”” no Talsies, kas ļāva ikvienam uzzināt par sporta biedrību specifisko nišu un centās ieinteresēt klātesošos izmēģināt spēkus kādā orientēšanās etapā vai saorganizēt to pašiem.

 Kurzemes NVO atbalsta centra darbu 2017. gadā atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

SIF