NVO

Seminārs par sociālo uzņēmējdarbību Kuldīgā pulcē vairāk kā 40 interesentu

DSC 0646Lai skaidrotu sociālās uzņēmējdarbības būtību, likumdošanu un iepazīstinātu interesentus ar praktiskiem pieredzes stāstiem, 12.oktobrī Kuldīgā Kurzemes NVO atbalsta centrs organizēja semināru – „Sociālā uzņēmējdarbība: kas tas ir un vai man tas der?”. Seminārā piedalījās vairāk nekā 40 dalībnieku no 30 dažādām organizācijām – biedrībām, uzņēmumiem un pašvaldību iestādēm.

Semināra pirmajā daļā Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore Madara Ūlande klātesošos iepazīstināja ar sociālās uzņēmējdarbības būtību, likumdošanu un iespējām Latvijā, papildinot ar labās prakses piemēriem Latvijā un pasaulē. Savukārt semināra otrajā daļā trīs Kurzemē strādājošas organizācijas dalījās ar praktiskiem pieredzes stāstiem sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanā un īstenošanā.

Vispirms Liepājas biedrības “Karosta kids” pārstāves Tatjana Tarasova un Jana Petrenko ar semināra dalībniekiem dalījās motivācijā par iemesliem sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai, kā arī sniedza vērtīgu ieskatu procesa juridiskajās niansēs. Piemēram, kā pareizi formulēt uzņēmuma mērķi un darbību, lai to reģistrētu kā sociālo uzņēmējdarbības veicēju, savu stāstījumu balstot praktiskā pieredzē -  “Karosta kids” pārstāvji šogad ir dibinājusi jaunu uzņēmumu SIA  "Tanyta", kura mērķis ir sociālās uzņēmējdarbības veikšana.  Savukārt, Radošās telpas „Ideju bode” pārstāve Krista Lapiņa ar savu pieredze stāstu apliecināja, ka arī aktīvi turpinot darboties savā biznesa nišā un gūstot peļņu no tās, vienlaicīgi var nodarboties arī ar sociālo uzņēmējdarbību un sniegt ieguldījumu sabiedrības problēmu risināšanā. Būtisku pienesumu dalībnieku izpratnes veicināšanai sniedza arī  sociālās uzņēmējdarbības pionieri Latvijā – nodibinājums “Otrā elpa”, kuras 2 labdarības veikali atrodas Rīgā un 1 Liepājā. Otrās elpas pārstāve Kristīna Guste ar klātesošajiem dalījās pieredzē par organizācijas darbības misiju un nākotnes vīziju laikā, kad tika aizsākta  darbība sociālajā uzņēmējdarbībā, vēršot uzmanību arī uz lielākajiem šķēršļiem un iespējamajām problēmām, kas var sagaidīt jaunos sociālās uzņēmējdarbības veicējus.

Kurzemes NVO atbalsta centrs semināru organizēja sociālās uzņēmējdarbības vēstnieku tīkla ietvaros sadarbībā ar Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociāciju. Pasākuma norisi finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds un Britu padome Latvijā. Vairāk par sociālo uzņēmējdarbību var uzzināt https://www.socialauznemejdarbiba.lv/.