NVO

Liepājas NVO diskutē par iniciatīvu 1% no IIN novirzīt sabiedriskā labuma organizācijām

23.augustā Liepājas NVO pārstāvjiem bija iespēja neformālā gaisotnē tikties ar ekonomikas ministru Arvilu Ašeradenu (Vienotība), lai pārrunātu iniciatīvu par 1% no IIN novirzīšanu sabiedriskā labuma organizācijām.

Tiksanas 23aug800

Klātesošie pārstāvji viennozīmīgi iniciatīvu atbalstīja, taču tos satrauca dažādi jautājumi, kas saistīti ar iniciatīvas praktisko ieviešanu. Piemēram – kā tiks veikta šīs iniciatīvas administrēšana, cik tas izmaksās vai administrēšana nenoēdīs šīs iniciatīvas laikā radīto finansējumu NVO? Ministrs pauda pārliecību, ka administrēšana nebūs dārga, jo tā paredzēta automatizēti EDS sistēmas ietvaros. Tāpat tika precizēts, ka šī iniciatīva būs papildinājums esošajiem valsts atbalsta rīkiem NVO sektoram un tas nebūs par iemeslu samazināt valsts politiku/finansējumu NVO sektoram citos aspektos. Tomēr tika paustas bažas, ka pašvaldības varētu izvēlēties samazināt savu esošo atbalstu NVO sektoram, tos mudinot aktīvāk piesaistīt šos iedzīvotāju 1% no IIN, kā arī tieši pašvaldības varētu būt negatīvi noskaņotas pret šādas iniciatīvas ieviešanu kā tādu.

Būtiska diskusija izvērtās arī par sabiedriskā labuma statusu un organizācijām, kurām šis statuss jau ir. Tika norādīts, ka šo statusu ir ļoti viegli iegūt arī organizācijām ,kas strādā uz ļoti šauru iedzīvotāju skaitu vai faktiski ikdienā vispār neveic sabiedriskā labuma darbību vai vairs neveic šo darbību, bet statuss tiek saglabāts. Izskanēja doma, ka, iniciatīvu ieviešot, vienlaikus būtu nepieciešams pārskatīt esošo sabiedriskā labuma organizāciju skaitu un to esošās darbības faktisko atbilstību SLO statusam. Sarunas laikā tika rosināta diskusija, vai iedzīvotājiem organizāciju, kurai novirzīt sava IIN 1%, ļaut izvēlēties no visas Latvijas vai tikai sava reģiona/novada. Viennozīmīgi tika iebilsts pret jebkāda veida izvēles ierobežojumiem. Iedzīvotājiem jāļauj pašiem izvēlēties, vai savu 1% novirzīt NVO vai atstāt valsts pārvaldē un, ja novirzīt NVO, tad kurām tieši. Klātesošie vienojās, ka šobrīd optimālākais skaits būtu ļaut izvēlēties līdz 2 organizācijām, kuras saņem konkrētā iedzīvotāja IIN 1%. Tāpat tika pausts viedoklis, ka šai iniciatīvai jāstrādā uz biedrību un nodibinājumu sektoru, to nepaplašinot ar citām sabiedrībai nozīmīgām organizācijām, kā izglītības iestādes, reliģiskās organizācijas, draudzes, u.tml.

Visā sarunas laikā vairakkārt tika pausts viedoklis, ka šāda mehānisma esamība varētu būt lielisks veids, kā aktivizēt cilvēku līdzdalību, kā arī pašām organizācijām sasparoties un domāt vairāk par savu tēlu un darbiem. Pēc tikšanās ar A.Ašeradena kungu diskusija turpinājās jau mazākā lokā, kuru noslēdzot ar saviem secinājumiem dalījās 2 no tikšanās dalībniekiem:

Rita Minkevičā, Liepājas vācu kopiena ASNS: „Iniciatīva ir ļoti vajadzīga, atbalstāma, tās darbība noteikti ir jāuzsāk un jāturpina īstenot. Tas tomēr ir atbalsts biedrībām. Un tā ir arī mūsu popularitāte un atpazīstamība Latvijas sabiedrībā”.

Anžela Fomina, Liepājas baltkrievu biedrība „Mara”: „Es ceru, ka mūsu sabiedrība caur šo iniciatīvu kļūtu aktīvāka un būtu vērojama izaugsme pilsoniskajā aktivitātē. Turklāt, kā noprotu, dažas Eiropas valstis ko līdzīgu jau sen praktizē. Esmu ievērojusi, ka attīstītās Eiropas valstis, piemēram Vācija, lepojas ar to, ka viņu iedzīvotāji ir aktīvi. Arī mēs par šo daudz runājam – kā, lai mūsu iedzīvotāji kļūtu aktīvi? Varbūt šis ir viens no tādiem ceļiem, reāliem ceļiem.

 

Atskatu par tikšanos sagatavoja -
Inese Siliņa, Kurzemes NVO atbalsta centrs