NVO

Kurzemes NVO atbalsta centrs kļuvis par sociālās uzņēmējdarbības vēstnieku

Lai paplašinātu savas zināšanas un spētu pilnvērtīgāk konsultēt sociālās uzņēmējdarbības jomā, 18. un 25.augustā Kurzemes NVO atbalsta centra koordinatores-konsultantes Elīna Immere un Linda Blīgzna piedalījās Sociālās uzņēmējdarbības vēstnieku apmācībās.

Apmācības organizēja Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācija ar mērķi attīstīt Sociālās uzņēmējdarbības vēstnieku tīklu visā Latvijā. Vēstnieku misija ir sniegt konsultācijas, organizēt seminārus un apmācības par sociālo uzņēmējdarbību.

SocUD Elina Linda

Apmācību laikā vēstniekiem tika sniegta visa vajadzīgā informācija par sociālo uzņēmējdarbību, lai vēstnieki patstāvīgi spētu konsultēt un nodot visu vajadzīgo informāciju tālāk – biedrībām un nodibinājumiem, kā arī citiem interesentiem.

Šobrīd vēstnieku tīkls aktīvi darbojas un visā Latvijā tiek plānoti un organizēti informatīvie semināri par sociālo uzņēmējdarbību. Semināri tiek organizēti sadarbojoties ar Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociāciju, kā arī uzaicinātas citas organizācijas sniegt labās prakses piemērus un pieredzes stāstus savā praktiskajā darbībā.

Kurzemes NVO atbalsta centra darbu 2017. gadā atabalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

SIF