NVO

KNVOAC piedalās digitālisma attīstības konferencē Tallinā

2017.gada 11.-12.speptembrī Kurzemes NVO atbalsta centra koordinatores Linda Blīgzna un Ulla Perkune piedalījās digitālisma attīstības konferencē Tallinā "" , kuru organizēja biedrība "Igaunijas attīstības sadarbības platforma" un kurā KNVOAC piedalījās sadarbībā ar biedrību “Latvijas platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS).

Konferencē piedalījās aptuveni 50 dalībnieku ne tikai no Eiropas, bet arī Āzijas, Āfrikas un pat ASV! Konference galvenais mērķis bija diskutēt par digitālajām tehnoloģijām kā mūsdienās ļoti svarīgu rīku ikdienas darbu veikšanai, kontrolei, sabiedrībai nozīmīgu problēmu apzināšanai un risināšanai. Nekad pasaules vēsturē informācijas noskaidrošana un apaiņa nav noritējusi tik ātri, kā tas notiek tagad. Tas paver ļoti plašas iespējas kā izklaides, tā zinātnes, medicīnas, drošības, izglītības. apkalpošanas un citās jomās. 

04

Pirmās dienas ietvaros visi dalībnieki darbojās vairākos „workshopos” jeb darbnīcās neformālā veidā meklējot risinājumus iepriekš izvirzītām problēmām, tos attīstot un pilnveidojot ar digitālo tehnoloģiju iespējām (telefona aplikācijas, ITC platformas). Dienas beigās no 10 sākotnēji izvirzītajām problēmām tika prezentētas 4 mūsdienīgākās risinājumu idejas, no kurām labākajai tika dota iespēja attīsties jau augstākā līmenī – izveidot darba devēju un darba meklētāju interneta platformu.

Konferences otrajā dienā ar saviem stāstiem, pieredzi un pārdomām dalījās nozares eksperti, diskutējot par aktuālajām problēmām, kuras rada un var atrisināt tehnoloģijas un to attīstība, tai skaitā diskutējot par mākslīgo intelektu un robotu ienākšanu cilvēku dzīvē, saistītajiem mītiem un faktiem.

Uzzini vairāk: http://garage48.org/blog/garage48-had-a-wicked-beginning-of-the-week-idea-garage48-path-to-development-2-0

Kurzemes NVO atbalsta centra darbu 2017. gadā atabalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

SIF