NVO

Piedalāmies Kuldīgas Jauniešu foruma moderēšanā!

23. septembrī KNVOAC pārstāves Santa Birzniece un Elīna Immere piedalījās un palīdzēja moderēt pirmo Kuldīgas Jauniešu forumu. Forums notika Kuldīgas jauniešu mājā un tika organizēts projekta “Aiziet”ietvaros.

Foruma mērķis bija pulcēt Kuldīgas pilsētas un pagastu jauniešus, pašvaldību speciālistus un jaunatnes darbiniekus, lai kopīgi strādātu darba grupās par jauniešu jomā aktuālām tēmām. Kopā forumā piedalījās ap 70 jauniešiem un ikvienam bija iespēja izteikties, kā arī iepazīties ar situācijām citos Kuldīgas pagastos. Jauniešiem bija iespēja pieteikties sev interesējošu jautājumu apspriešanas darba grupās, kuras moderēja jaunatnes lietu darbinieki un uzklausīja dalībniekus aktualizējot svarīgākos jautājumus un diskutējot par Kuldīgas pagastu jauniešu iespējām brīvā laika pavadīšanai un vajadzībām, ko jaunieši vēlas uzlabot savā pagastā.

DSC 0410

Projekts “Aiziet” mudinājis pagastu jauniešus aktivizēties un līdzdarboties kā koordinatoriem un šī foruma rezultātā visiem bija iespēja iepazīties ar brīvprātīgajiem pagastu koordinatoriem, kā arī kopā tika izvirzīti un jauniešu un jaunatnes darbinieku ieteikumi pašvaldībām, lai uzlabotu jaunatnes jomu Kuldīgā un Kuldīgas novadā.

Kurzemes NVO atbalsta centra darbu 2017. gadā atabalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

SIF