NVO

Kuldīgā un Talsos notikušas foksugrupas

logo josl

Kurzemes NVO atbalsta centrs 27.septembrī Kuldīgā un 28.septembrī Talsos Domnīcai PROVIDUS palīdzēja noorganizēt 2 foksugrupas "Godīgi par Eiropu: kas priecē, kas biedē, kas kaitina?". 

Fokusgrupu darbu vadīja un iedzīvotāju viedokļu pētījumu par attieksmi pret Eiropas Savienību Latvijā veica Domnīcas Providus pētnieki - politoloģe Iveta Kažoka un Rasmuss Geks. Šādas tikšanās ar iedzīvotājiem šoruden vēl notiks Limbažos, Līvānos un Preiļos. Līdzīgas sarunas tiek organizētas visā Latvijā un vēl piecās citās ES valstīs (Slovākijā, Austrijā, Vācijā, Bulgārijā un Ungārijā) ar mērķi saprast un diskutēt par eiroskepses iemesliem un radīt ieteikumus ES institūcijām eiroskepses mazināšanai.

Kuldiga fokusgr
Fokusgrupas dalībnieki Kuldīgā
Talsi fokusgr
Fokusgrupas dalībnieki Talsos