NVO

IESAISTIES KURZEMĒ!: Projekts “Latvijas depozīts”

Šobrīd daudz tiek runāts par Latvijas simtgades pasākumiem – kā tos svinēt, kā tiem sagatavoties. Biedrība “Ilizanna” arī vēlas ieguldīt savu artavu simtgades pienācīgā sagaidīšanā, tāpēc projekta “Latvijas depozīts” ietvaros ir radītas dažādas aktivitātes bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. Kā arī septembrī Kapelleru namā ir aplūkojamas divas fotoizstādes.

kopeja afisa

Skolēnu grupām tiek piedāvātas nodarbības:

“Tautastērps. Mans tērps?” , kurā bērni tiek iepazīstināti ar tautastērpu, tā pielietojumu un izgatavo savu tautisko aproci.

“Manas valsts simbolika”, kurā noskaidrojam simbolikas izcelsmi, lietošanas nosacījumus un izgatavojam patriotisko nozīmīti.

Latvijas vēstures, dabas un personību izzināšanai tiek piedāvāta aktīva un atraktīva komandu spēle “Latvijai 100”.

Septembrī Kapelleru namā būs aplūkojamas divas fotoizstādes. Māris Grasmanis parādīs Saldus novada notikumus, bet Zane Stankute – Latvijas dabas krāšņumu. Oktobrī un novembrī izstādes būs apskatāmas Kursīšu, Lutriņu un Zvārdes bibliotēkās.

IZSTADE SEPTEMBRIS

Novembrī esat aicināti uz pasākumu “Jauni puiši karā gāja, sirdi slēdza akmenī”. Tajā uzzināsiet par Oskara Kalpaka saistību ar Saldu.

Nāciet, piedalieties, uzziniet un saprotiet, kas ir Latvijas depozīts!

Sekojiet līdzi informācijai https://www.facebook.com/Kapelleru-nams  un uz Kapelleru nama info stenda.

Skolēnu grupas aicinām pieteikties pa tālruni 29443117

Aktivitātes tiek īstenotas projektu konkursa “Iesaisties Kurzemē!” ietvaros, kuru finansē LR Kultūras Ministrija un administrē “Kurzemes NVO atbalsta centrs”.

KM KNVOAC