NVO

Atskats uz Kurzemes NVO atbalsta centra konsultāciju dienu Liepājā

2017.gada 15.maijā Kurzemes NVO atbalsta centrs devās uz Liepāju, lai sniegtu individuālas konsultācijas biedrībām un nodibinājumiem, kā arī klātienē iepazīstu biedrības „Krīzes grūtniecības centrs” Liepājas filiāles darbību.

Izbraukuma konsultācijas sniedzām 6 biedrībām, palīdzot rast atbildes uz dažādiem jautājumiem - sākot ar grāmatvedības un lietvedības jautājumiem un neiztrūkstošajiem finansu piesaistes jautājumiem, šobrīd aktuālo projektu pieejamību un atbilstošu projekta pieteikumu sagatavošanu, līdz pat konsultācijām, pat diskusijām par to, kas ir biedrība un kādu labumu tā sniedz un kādu nevalstiskās organizācijas formu – biedrība vai nodibinājums - labāk izvēlēties.

DSC 1128m

Paldies Liepājas jauniešu mājas atsaucīgajiem darbiniekiem, kuri ļāva mums darboties savās telpās un sniegt konsultācijas!

Savukārt dienas otrajā pusē devāmies ciemos pie biedrības „Krīzes grūtniecības centrs” Liepājas filiāli, uzzinot daudz jauna. Biedrībā jebkura esošā, topošā māmiņa, vai sieviete, kura tikai plāno kļūt par māmiņu, var lūgt palīdzību un atbalstu sarežģījumu, raižu vai baiļu gadījumā, kas saistīti ar kontracepciju, grūtniecību vai jau dzimušo bērniņu. Biedrība cenšas palīdzēt visiem, kuri nāk un lūdz palīdzību, vajadzības gadījumā piesaistot speciālistus vai sniedz informāciju un kontaktus par šiem speciālistiem. Šobrīd biedrība labprāt piesaistītu papildu brīvprātīgos, kas vēlētos aktīvi iesaistīties tās darbībā, sniegt individuālas konsultācijas un grupveida konsultācijas, kā arī labprāt piesaistītu papildus finanšu avotus savas darbības popularizēšanai, pilnveidošanai.

Kā dienas noslēgumā atzina Kurzemes NVO atbalsta centra meitenes, diena bijusi notikumiem un emocijām bagāta, arī vērtīgām atziņām pilna – katrs izbraukums ārpus biroja un tikšanās ar cilvēkiem, ne tikai sniedz atbalstu citiem, bet palīdz uzlabot arī Kurzemes NVO atbalsta centra darbību. 

SIF

Kurzemes NVO atbalsta centra darbības publicitāti finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.