NVO

Arī Kurzemes NVO atbalsta centrs piedalījās 3. Latvijas Lauku kopienu parlamentā!

Reizi divos gados biedrība "Latvijas Lauku forums", sadarbībā ar aktīvajiem iedzīvotājiem laukos, organizē plašu kopā sanākšanu ar diskusijām, pieredzes, viedokļu un vajadzību izzināšanas apmaiņu, neaizmirsot arī par neformālā izklaidēm jeb Latvijas Lauku kopienu parlamentu! Šogad  no 14. līdz 18. jūnijam notika jau trešais parlaments, kurā piedalījās arī Kurzemes NVO atbalsta centrs.

Piedalījāmies 16. un 17. jūnija darba kārtības pasākumos, kā īpaši būtisku izceļot mūsu dalību darba grupā par Pilsoniskās sabiedrības integrācijas pamatnostādnēm pēc 2018. gada. Darba grupas pārstāvji dalījās pārdomās, kas ir pilsoniskā sabiedrība, kāpēc cilvēku līdzdalība nav pietiekama un kas būtu jādara, lai to mainītu. Mūsu darba grupas galvenie 3 secinājumi:

  • Sistēmiska atbalsta nepieciešamība NVO.
  • Pilsoniskās izglītības nodrošināšana – daudzveidīga neformālā izglītība pieaugušajiem.
  • Informācijas pieejamības nodrošināšana par NVO atbalsta iespējām, labās prakses popularizēšana, sadarbības nodrošināšana starp novadiem.

Kopumā pasākuma dalībnieki darbojas 10 paralēlās darba grupās, katrai no tām izvirzot 3 galvenos secinājumus. Ar visu darba grupu secinājumu apkopojumu varat iepazīties ŠEIT. Savukārt visas prezentācijas, materiāli, kā arī tematisko darba grupu rezultāti ir pieejami LLKP mājaslapā.

LLP2017

Foto no pasākuma skatiet TE un TE.

Video ieskats Latvijas Lauku kopienu parlamenta norisē:

SIF

Kurzemes NVO atbalsta centra darbību un publicitāti finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.