NVO

Kurzemes NVO atbalsta centrs piedalās Zemgales NVO forumā

ZemgalesNVOforums 05Kurzemes NVO atbalsta centra koordinatores - Inese SiliņaGita VadoneElina Immere un Linda Jaunzeme 15.-16. jūnijā piedalījās Zemgales NVO forumā Koknesē, pārstāvot Kurzemi, daloties pieredzē un gūstot jaunus kontaktus un idejas.

Pirmajā dienā Inese Siliņa piedalījās neformālajā paneļdiskusijā par reģionālo NVO resursu centru paveikto un pieredzi. Dienas turpinājumā dalībnieki analizēja savu darbu dažādu Zemgales un citu reģionu kopienu attīstībā, izzinot labos prakses piemērus, kas aktuāli 2017. gadā un izstrādāja sadarbībs kalendāru 2018. gadam, kas būs pieejams elektroniski interneta vietnē www.zemglei.lv un sniegs iespēju uzzināt reģionā notiekošos pasākumus un piedalīties tajos plašākai sabiedrībai.

ZemgalesNVOforums 01

Diskusijās foruma dalībnieki secināja, ka būtiski ir attīstīt pašvaldību darbinieku izpratni par to, ka NVO ir nozīmīgs partneris vietējām kopienām un to, ka pilsoniskās sabiedrības aspekti un darbības veids jāskaidro skolas vecuma bērniem jau skolās. Pirmās dienas pievakarē Inese Lapsiņa no biedrības „Skalbes” izglītoja dalībniekus par tēmu - kā uztvert kritiku un kā pateikt „nē”, savukārt, kopā ar Robertu Šilingu, Baltu tradīciju zinātāju piedalījās Zemgaļu spēcināšanās rituālā ar uguni.

ZemgalesNVOforums 03

Otrajā dienā, kopā ar biedrības ''Zinis'' valdes priekšsēdētāju Vitu Brakovsku dalībnieki apguva stratēģijas un taktikas darba efektīvākai veikšanai, savukārt sadarbībā ar Mārtiņu Gineiti, projekta ''Cilvēkfaktors'' idejas autoru analizēja aspektus, kas saistīti ar cilvēku nozīmi dažādos procesos, savukārt ar Raimondu Plataci, sabiedrisko attiecību uzņēmuma „Abnormal” radošo direktoru izprata organizācijas tēla veidošanas nianses sociālo mediju laikmetā.

Plašāk par foruma norisi var lasiet Zemgales NVO centra mājas lapā ŠEIT.

 

SIF

Kurzemes NVO atbalsta centra darbību finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.