NVO

Esam vienoti un atbalstām Ungārijas NVO darbību

C piros kor 1 a2017. gada 13. jūnijā notika Ungārijas parlamenta balsošana par likumu, kas paredz papildus caurskatāmību tām organizācijām, kuras saņem finansējumu no ārvalstu fondiem. Šis likums nepamatoti ierobežo tiesības uz biedrošanās brīvību, vārda brīvību un mazina savstarpējo uzticēšanos sabiedrībā. 

Pilsoniskās sabiedrības organizācijas visā Eiropā apvienojās solidaritātē, lai atbalstītu Ungāriju. Lai paradītu Ungārijai, ka esam vienoti un starptautiskās civiltiesības un ES līgums attiecās uz visām ES dalībvalstīm, ar kurām saskaņā pilsoniskās sabiedrības organizācijām vajadzētu būt vienādām tiesībām brīvi un neatkarīgi darboties līdzekļu vākšanā un projektos.

Šobrīd, joprojām, tiek vākti paraksti, lai organizācijām nelabvēlīga lēmuma rezultātā Eiropas parlaments to pārskatītu un noteiktu Ungārijas valdībai lēmumu atcelt.

Uz 12. jūniju bija savākti 520 NVO paraksti no dažādām Eiropas valstīm, tajā skaitā arī 20 NVO no Latvijas.

Arī Kurzemes NVO atbalsta centrs ir nolēmis atbalstīt un parakstīties par Ungārijas NVO finanšu resursu neierobežošanu. Tāpat aicinām arī citus Latvijas NVO pārstāvjus to darīt, nepalikt vienaldzīgiem. Esam vienoti savā mērķī!

ŠEIT ir detalizēts apraksts angļu valodā par notiekošo procesu Ungārijā.

ŠEIT var pievienoties un atbalstīt Ungārijas NVO darbību ar savu parakstu.