Stiprināta Liepājas lietuviešu kultūras biedrības “Rūta” darbība

IMG 20170527 134813 1024x575Liepājas lietuviešu kultūras biedrība “Rūta” šā gada pavasarī realizēja KM atbalstītu mazākumtautību biedrību jomas projektu “Atbalsts Liepājas lietuviešu kultūras biedrībai “Rūta”.

Šī projekta ietvaros biedrībai ir iegādāts fotoaparāts, ar kuru aktīvi rīkojās Kazimirs Zonis un viņa pārziņā ir biedrības publicitāte medijā Facebook, kur ļoti daudzos fotoattēlos tiek atspoguļotas biedrības aktivitātes. Projekts deva iespēju iegādāties visiem ansambļa “Senoliai” dalībniekiem jaunas blūzes, kā arī atjaunot nepieciešamās vestes un svārkus. Tagad ansambļa vizuālais skats ir atbilstošā kvalitātē, lai saviem cienītājiem sniegtu labu estētisku iepriecinājumu. Tagad biedrība “Rūta” var būt lepna, jo tai ir savas identitātes apliecinājums - pašai savs karogs, ar ko piedalīties kopējos pasākumos. Vislielāko prieku un gandarījumu deva viesošanās sestdien, 27.maijā Rīgā, Lietuviešu vidusskolas 10 gadu jubilejas pasākumā, starptautiskajā dziesmu un deju festivālā “Mano teviśkes spalvos” /Manas tēvzemes krāsas/, kurā piedalījās trīspadsmit dziesmu un deju kolektīvi no Latvijas un Lietuvas. Draudzīgums, liels prieks un pacilātība valdīja visu pasākuma laiku un mājupceļā.

Tā ir grūti pārvērtējama iespēja – būt starp savējiem, savas etniskās apziņas stiprināšanā vienotībā ar lietuviešiem no dažādām Latvijas un Lietuvas pilsētām. Prieks, ko raisa šādi kopēji svētki, dod jaunu impulsu ansamblim “Senoliai” pilnveidot savu repertuāru, lai ar prieku un lepnumu par savu piederību lietuviešu tautai, dzīvotu un darbotos kopā ar citām tautām savā dzimtenē Latvijā, sirdij vistuvākajā pilsētā Liepājā.

Informācijau sagatavoja:
Rita Rozentāle, projekta vadītāja
IMG 20170527 160121 1024x575
 
IMG 20170527 143342 1024x575
Projekts „Atbalsts Liepājas lietuviešu kultūras biedrībai “Rūta"” īstenots Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansētā projektu konkursa Kurzemes pilsoniskās sabiedrības attīstībai un starpkultūru dialogam „Iesaisties Kurzemē!” ietvaros.