NVO

Pārdomas pēc dalības Saeimas un NVO forumā 2017

Kurzemes NVO atbalsta centrs piedalījās šī gada Saeimas un NVO forumā! Tā ietvaros mūsu vadītāja Inese Siliņa bija viena no līdzvadītājām diskusiju panelī "Sabiedrības līdzdalība pašvaldību līmenī", uzklausot arī diskusijas panelī "Sabiedrības līdzdalība Eiropas līmenī", savukārt mūsu grāmatvede-NVO koordinatore Elina Immere piedalījās diskusiju panelī "Nodokļu reformu ietekme uz pilsonisko sabiedrību" un panelī ""Nodokļu reformu ietekme uz nozarēm un sabiedrības grupām".

1
no kreisās puses: Elīna Immere un Inese Siliņa 

Ļoti lietderīgas bija forumā laikā notikušās jaunās iepazīšanās. Īpaši vēlamies akcentēt iepazīšanos ar Latvijas Republikas Valsts kontroles padomes locekli Edgaru Korčaginu, ar kuru sarunas par pašvaldību iespējām vai aizliegumiem atbalstīt savas NVO vēl tiks turpinātas, kā arī ar Sergeju Dolgopolovu (Saiemas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas pr-js), kurš atzina, ka ir jādomā, kā ar likuma spēku noteikt atbalstu reģionālo NVO centru darbībai (par ko īpašs prieks, jo šo secinājumu Dolgopolova k-gs izteica bez jebkāda mazākā lobija no mūsu puses!). Tāpat dalījāmies pieredzē par reģionālo NVO centru darbību un esamību ar citiem foruma dalībniekiem, kuru mūsu darbības forma šķita interesanta un vajadzīga pārējai sabiedrībai.

 2
Inese Siliņa diskusiju panelī (trešā no kreisās puses)

Savukārt diskutējot par līdzdalību, spilgti varēja manīt, ka varas priekšstāvji īsti nesaprot, kāpēc NVO pārstāvji gandrīz nemaz nepiedalās Eiropas līdzdalības aktivitātēs, nepārstāv Latviju Briselē un kāpēc NVO pārstāvji ir salīdzinoši kūtri iesaistīties arī Latvijas valsts izstrādātajos politiskās līdzdalības instrumentos un kaut kā kopumā tā politiskā, pilsoniskā līdzdalība tāda nepietiekami aktīva un profesionāla.... Atbilde jau ir vienkārša - kamēr netiks izveidots stabils finansējuma modelis aktīvajai, uz ilgtermiņu balstītajai NVO darbībai, kas vienlaikus spēj apkopot viedokļus un tos pārstāvēt, tikmēr arī vidējais līdzdalības rādītājs būs tāda hobija līmenī - kas var atļauties ar līdzdalību nodarboties, tas to dara. Vai nu var atļauties, jo ir gana daudz brīvā laika un ir par finansēm rūpējas kāds cits ģimenes loceklis, vai arī prolēma kļuvusi tik aktuāla un sāpīga, ka tās nerisināšana ilgtermiņā izmaksā dārgāk, nekā ķerties klāt tās risināšanai tagad, riskējot kavēt un arī kavējot darbu, strādājot naktīs un brīvdienās un atņemot savu brīvo, personīgo laiku ģimenei.

NVO sektors nav viendabīgs. Ir nelielas interešu grupas, kas darbojas kā lietderīga brīvā laika pavadīšanas klubiņi, kuri šādi darbojoties ceļ gan savu, gan arī apkārtējo dzīves kvalitāti, bet ir arī tādas organizācijas, kuru darbības mērķi un ikdienas aktivitātes ir pilnas slodzes darbs un kuri iekļauj, uzklausa un pārstāv arī šīs mazās inerešu grupas. Un valstij ir jādomā ne tikai par uzņēmējdarbības vides sakārtošanu, ne tikai par labdarības tradīcijām un to attīstību, bet arī par tā visa pamatu - atbalstu pilsoniskās sabiedrības esamībai, attīstībai. Ļoti ceram, ka labi iesāktā Latvijas valsts budžeta programma "NVO fonds" turpinās savu darbību un Saeima nobalsos par finansējuma piešķiršanu šī fonda darbībai arī pēc 2018. gada! Jo, ja nebūtu šāda fonda, arī Kurzemes NVO atbalsta centrs nevarētu atļauties piedalīties šajā forumā!

SIF

Kurzemes NVO atbalsta centra darbību un dalību Saeimas un NVO forumā 2017 finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.