NVO

Kurzemes mazākumtautību delegācija Latgalē 5.-6.maijā

2017.gada 5.-6. maijā Kurzemes NVO atbalsta centrs koordinēja un vadīja 20 Kurzemes mazākumtautību NVO pārstāvju delegāciju uz Latgali, lai piedalītos LV100 svētku pasākumos Rēzeknē un Daugavpilī.

Latgale 2017 Tautu forums

5. maijā Rēzeknē piedalījāmies Latgales simtgades kongresam veltītā pieminekļa atklāšanā, kā arī pašā Latgales simtgades kongresā, bet 6. maijā - Latvijas Tautu (mazākumtautību) forumā, Baltā galdauta svētkos, kā arī ozolu alejas stādīšanā Latvijas brīvības cīņās kritušo poļu karavīru piemiņai. Kurzemes mazākumtautību NVO delegācijā bija pārstāvētas ebreju, krievu, poļu, tatāru-baškīru, ukraiņu un vāciešu biedrību pārstāvji no Liepājas, Ventspils un Saldus, kā arī Latvijas pamattautu - lībiešu un latviešu pārstāvji! 

Vairāk par pasākumiem var lasīt TE un TE.

SIF

Kurzemes NVO atbalsta centra darbības publicitāti finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.