NVO

Atskats uz KNVOAC biedru sapulci

25. martā 11: 00 Sabilē norisinājās KNVOAC biedru sapulce, kura šogad notika biedrības “Stāvu augstāk” telpās Sabilē.

biedru sapulce2017 1

Biedru sapulces laikā KNVOAC priekšsēdētāja I.Siliņa iepazīstināja ar biedrības 2016. gada pārskatu, kā arī pieņēma KNVOAC turpmākajai darbībai svarīgus jautājumus – tika nolemts mainīt biedrības juridisko adresi no līdzšinējās adreses Talsos uz Kuldīgu (Liepājas iela 14, Kuldīga, LV-3301), kur jau šobrīd faktiski strādā biedrības vadība, koordinējot aktivitātes Kurzemē. Sapulces laikā tika ievēlēts arī 1 jauns valdes loceklis – Elīna Immere, jo līdzšinējā valdes locekle Gita Vadone ir atsaukusi savu darbu valdē. Turpmāk G. Vadone darbu KNVOAC turpinās kā Ziemeļkurzemes NVO koordinatore-konsultante, strādājot KNVOAC Talsu birojā un veidojot savu komandu ikdienas aktivitāšu īstenošanai. Tāpat sapulces laikā tika veiktas izmaiņas organizācijas statūtos, paredzot tiesības turpmāk katram valdes loceklim KNVOAC pārstāvēt atsevišķi.

No 25.03.2017. KNVOAC valdē ir: valdes priekšsēdētāja Inese Siliņa un divas valdes locekles: Elīna Immere un Linda Penēze.

Sapulces pozitīvo gaisotni un atkalredzēšanās prieku KNVOAC pārstāvju vidū papildināja dalībnieku atnestie našķi, tostarp pat pašcepts kekss! Īpašs papildinājums pēc sapulces oficiālās daļas bija “Stāvu augstāk” prezentācija par to kā biedrība radusies, darbojas un kādi ir tās nākotnes plāni. 

biedru sapulce2017 2

Lai arī dažiem biedriem, kuri savu dalību bija jau pieteikuši iepriekš, tomēr netika, priecājāmies redzēt ikvienu, kurš ieradās. Kā atzina KNVOAC biedru pārstāvji, KNVOAC aizsāktā tradīcija biedru sapulces organizēt dažādās Kurzemes vietās savu biedru telpās, dod lielisku iespēja iepazīt citas pilsētas, pienākumu apvienojot ar nelielu ekskursiju. 

 

 

SIF

 Kurzemes NVO atbalsta centra darbību finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.