Noslēdzies strukturētā dialoga V cikls un saņemam atzinību par ieguldīto darbu!

2016. gadā Kurzemes NVO atbalsta centrs kā reģionālais koordinators piedalījās Strukturētā Dialoga V cikla ieviešanā Latvijā, koordinējot tikšanās jauniešiem ar vietējiem politiķiem un lēmumu pieņēmējiem Kuldīgā, Pāvilostā un Ventspilī.

10. martā Liepājā notika Strukturētā dialoga V cikla noslēguma konference, kurā Kurzemes NVO atbalsta centrs saņēma pateicību par ieguldīto darbu, iegūstot titulu "Strukturētā Dialoga V cikla LIELDRAUGS".

Paldies Latvijas Jaunatnes padomei par sadarbību!

SD lieldraugs2017

KNVOAC komanda Strukturētā dialoga ieviešanā (no kreisās): Santa Birzniece, Elīna Immere, Inese Siliņa