NVO

Papildinām zināšanas par attīstības izglītību un godīgo tirdzniecību

Lai saprastu, kas tad īsti ir attīstības izglītība un godīgā tirdzniecība, KNVOAC priekšsēdētāja Inese Siliņa 2.martā Kuldīgā piedalījās Latvijas pašvaldību savienības rīkotajā diskusijā „Attīstības izglītība sabiedrības attīstībai: kā finansēt un īstenot”.

Pasākums pulcēja ap 30 dalībnieku, pamatā izglītības jomā strādājošo, ne tikai no Kurzemes, bet arī Zemgales, dodot tiem iespēju pārliecināties par savām zināšanām un saprast līdz šim nesaprasto.

Klātesošie varēja noklausīties sagatavotās prezentācijas no Kuldīgas novada domes priekšsēdētājas Ingas Bērziņas par īstenotajiem un plānotajiem projektiem izglītības infrastruktūras sakārtošanā, LPS ģenerālsekretāres Mudītes Priedes par pašvaldības iespējām iesaistīties attīstības izglītības aktivitātēs un Kuldīgas centra vidusskolas sociālo zinību skolotājas Antras Spuļģes  par atskatu uz trīs gadu garumā īstenoto Eiropas komisijas līdzfinansēto projektu “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”.

Diskusijas dalībniekiem tāpat bija iespēja uzklausīt “Vējpuses salu lauksaimnieku asociācijas” koordinatori Kozelu Freizeri, kura iepazīstināja ar globālās attīstības metodēm, kuras tiek pielietotas Karību jūras salu valstīs, īpaši akcentējot godīgās tirdzniecības mērķa nozīmīgumu.

Atsevišķa tēma tika izvirzīta un apspriesta par pedagogu tālākizglītības iespējām, pašvaldību un izglītības un interešu centru biedrību iesaistīšanos izglītojamo kompetenču uzlabošanā. Sarunas vadīja Valsts izglītības centra projektu vadītāja Liene Voroņenko.

Pasākuma noslēgumā LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos Elita Kresse aicināja  pašvaldību iesaistīties LPS izsludinātajā attīstības un izglītības un sabiedrības izpratnes veicināšanas projektu konkursā, kā arī gatavot pieteikumus Ziemeļvalstu un un Baltijas valstu mobilitātes programmai.

Ar diskusijas laikā izstrādātajām prezentācijām iespēja iepazīties šeit http://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa/3560-kuldiga-diskute-par-attistibas-izglitibas-un-sabiedribas-labklajibas-veicinasanu

Informācija sagatavota, izmantojot lps.lv ievietoto informāciju.

SIF

Kurzemes NVO atbalsta centra darbības publicitāti finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem