NVO

Kuldīgā tiksies projektu īstenotāji no visas Latvijas

KM KNVOACKurzemes NVO atbalsta centrs 10. februārī Kuldīgas Mākslas namā organizē Kultūras ministrijas Nevalstisko organizāciju atbalsta programmas 2016. gada izvērtēšanas konferenci, kurā piedalīsies aptuveni 100 projektu īstenotāji no Kurzemes, Zemgales, Latgales, Vidzemes, Rīgas un Rīgas reģiona.

 

2016. gadā biedrības “Kurzemes NVO atbalsta centrs”, „Zemgales NVO centrs” „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”, „Latvijas Pilsoniskā alianse” un nodibinājums „Valmieras novada fonds” noslēdza līdzdarbības līgumus ar Kultūras ministriju, lai katrā Latvijas reģionā administrētu NVO projektu konkursus un sniegtu konsultācijas vietējo NVO darbības pilnveidošanai.

 

 

Kopumā ar Kultūras ministrijas finansējumu 2016. gadā Latvijā īstenoti teju 100 projekti pilsoniskās sabiedrības iniciatīvām, starpkultūru dialogam un mazākumtautību NVO atbalstam.

 

Lai iepazītos ar reģionos paveikto, dalītos ar idejām un labās prakses piemēriem, visi projektu īsenotāji katru gadu tiekas vienā no reģioniem uz programmas izvērtēšanas konferenci. Šogad konference notiek Kurzemē un to organizē “Kurzemes NVO atbalsta centrs”. Tās laikā notiks arī diskusija par sabiedrības integrācijas plāna 2019.-2025.gadam prioritātēm, kā ari ideju ģenerēšana projektiem starpkultūru dialoga veicināšanai un projektiem „Pilsoniskās iniciatīvas LV100”.